ارزش های ما

اشتیاقِ آموختن و لذتِ به اشتراک گذاشتن

اشتیاقِ آموختن و لذتِ به اشتراک گذاشتن

ما باور داریم یک تیم متحد و یکدست موثرتر از تیمی غیر همدست و “ستاره محور” است. ما به دانش فعلی خود اکتفا نمی‌کنیم و از هر فرصتی برای افزایش معلومات حرفه­ ای خود  استفاده می کنیم.

عشق یه کارِ تخصصی

عشق یه کارِ تخصصی

    تنا سازمانی شایسته سالار و تخصص ­محور است. ما در تنا معتقدیم که بهترین همکارانمان آندسته از افرادی هستند که به کار تخصصی خود عشق می­ورزند و همیشه دنبال راهکارهای عملی برای بهبود روند حرفه­‌ی خود هستند.

نوآوری برای تغییر، تغییر برای موفقیت

نوآوری برای تغییر، تغییر برای موفقیت

ما اعتقاد داریم نوآوری حاصل خلاقیت، شهامت در تغییر و حمایت است، تغییر را لازمه موفقیت بیشتر می دانیم اما با تغییرات بی مورد و فاقد بنیه علمی و عملی مخالفیم.

کار تیمی، خِرد جمعی

کار تیمی، خِرد جمعی

ما باور داریم که برای تحقق بالاترین کارآیی تیمی، همه­ همکاران باید از “ذهنیتی برنده” برخوردار باشند. ما برای پیروزی تیم‌مان می­جنگیم. ما از شنیدن تمامی نظرات برای رسیدن به بهترین تصمیم استقبال می‌کنیم.

صمیمیت با حرفه ای گری

صمیمیت با حرفه ای گری

هر روز کاریِ “تنا” همیشه در فضایی آکنده از صمیمیت و همدلی آغاز می­شود. برای ما این مسئله بسیار مهم و حیاتی است که در عین ارتباط همکاریِ گرم و همدلانه، اصول حرفه ­ای را رعایت کنیم.

اول از همه مشتری

اول از همه مشتری

تلقی شرکت تنا از مشتری به عنوان” ایستگاه آخر در خدمت رسانی نیست،” ما مشتری­ را همیشه مقدم بر هر اولویتی می­دانیم و برای جلب رضایت وی بی وقفه تلاش می‌کنیم.